top of page

PRIVATUMO POLITIKA

Gerbiame visų svetainės lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

Duomenų rinkimo pobūdis, tikslai ir naudojimas

Asmens duomenis renkame išimtinai šiais tikslais:

 • Prekių užsakymo, pardavimo ir pristatymo tikslu;

 • Paslaugų užsakymo, rezervavimo tikslu;

 • Naujienlaiškio užsakymo tikslu;

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu ( tik gavus sutikimą).

Jei naudojatės mūsų elektroninės parduotuvės ar apartamentų užsakymo paslaugomis, surenkame ir apdorojame būtinus paslaugos teikimui jūsų asmeninius duomenis:

 • Vardas, pavardė;

 • Telefono numeris;

 • El. pašto adresas;

 • Siuntimo adresas, sąskaitos faktūros pristatymo adresas

 • Su mokėjimu susijusias detales.

Asmeninius duomenis apdorojame ir valdome mes, Lavender Village. Trečiosioms šalims ir tik būtini asmens duomenys išskyrus tik tuo atvejus, jei tai yra būtina Pirkimo sutarties įgyvendinimui, t. y. mokėjimo ar pristatymo užtikrinimui.

Asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei to reikės šioje politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent teisės aktais būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis. 

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais ar Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais atvejais, pareikalauti ištrinti savo asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytais atvejais, turėti kitas teises, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

 

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, jūs galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

tiesiogiai adresu Klevų g. 19, Kiemeliai, Vilniaus rajonas LT-14240 Lietuva

elektroninio pašto adresu juratelavender@gmail.com

Apie svetainėje naudojamus slapukus

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

Mūsų svetainės puslapiai naudoja slapukus, kad:

 • atpažintų, ar svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs,

 • nustatytų, ar Jūsų sutikote, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų įrenginiuose. 
  Taip pat svetainė suteikia prieigą prie mūsų partnerių slapukų:

 • Ad form ir Google slapukai naudojami elgesiu pagrįstos rinkodaros tikslais, t.y. tam kad galėtume pateikti Jums pritaikytą reklamą.

 • Cloudflare slapukai naudojami interneto svetainės naudojimo saugumui užtikrinti,

 • Issuu slapukai naudojami kad pateiktume jums elektroninius leidinius skaityti savo svetainėje.

 • Google slapukai naudojami statistinei informacijai apie Jūsų naršymą svetainėje rinkti.

Kaip kontroliuoti slapukus?

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos pateikiama adresu aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už interneto svetainės tobulinimą ir priežiūrą. Jūsų naršymo svetainėje statistinius duomenis saugo mūsų partneriai Google, Inc., o saugumo tikslai – Cloudflare, Inc. Visada Jūsų duomenis laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir teikėjai. Jokiais atvejais Jūsų duomenų neparduodame.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Statistinę Google Analytics įrankiais surinktą informaciją paprastai naudojame iki 2 metų. Kadangi šią informaciją gali ištrinti tik mūsų partneriai, jie nustato ir jos saugojimo terminus.

bottom of page